GREEN CURMIN

กรีนเคอมิน ชนิดแคปซูล

รักษาต่อเนื่อง พกพาสะดวก

กรดไหลย้อนท้องอืด, โปรโมชั่น กรีนเคอมิน, ขมิ้นชันกรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์,กรดไหลย้อน,โรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร,กระเพาะอาหารอักเสบ,แผลในกระเพาะอาหาร,ท้องผูก,อาหารไม่ย่อย ท้องอืด แน่นท้อง ขมิ้นชัน จุกเสียดท้อง จุกลิ้นปี่ จุกคอ เรอเปรี้ยว ท้องเสีย, ลำไส้แปรปรวน
ยา curma max ยากรีนเคอมิน ยากรดไหลย้อน, เคอม่า แม็กซ์, กรีนเคอมินราคา, เคอม่าแม็กซ์ราคา, กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์, ยารักษากรดไหลย้อน,ยาโรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร, ท้องอืด กรดไหลย้อน, ยาแก้ท้องอืด, ยาลดกรดไหลย้อน,แสบร้อนกลางอก, แน่นท้อง
ยาcurma max, ยากรีนเคอมิน, ยากรดไหลย้อน, เคอม่า แม็กซ์, กรีนเคอมินราคา, เคอม่าแม็กซ์ราคา, กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์, ยารักษากรดไหลย้อน,ยาโรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร, ท้องอืด กรดไหลย้อน, ยาแก้ท้องอืด, ยาลดกรดไหลย้อน,แสบร้อนกลางอก, แน่นท้อง, อาการกรดไหลย้อน, ยาแก้อาการกรดไหลย้อน
ยา curma max ยากรีนเคอมิน ยากรดไหลย้อน, เคอม่า แม็กซ์, กรีนเคอมินราคา, เคอม่าแม็กซ์ราคา, กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์, ยารักษากรดไหลย้อน,ยาโรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร, ท้องอืด กรดไหลย้อน, ยาแก้ท้องอืด, ยาลดกรดไหลย้อน,แสบร้อนกลางอก, แน่นท้อง
ยา curma max ยากรีนเคอมิน ยากรดไหลย้อน, เคอม่า แม็กซ์, กรีนเคอมินราคา, เคอม่าแม็กซ์ราคา, กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์, ยารักษากรดไหลย้อน,ยาโรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร, ท้องอืด กรดไหลย้อน, ยาแก้ท้องอืด, ยาลดกรดไหลย้อน,แสบร้อนกลางอก, แน่นท้อง
กรดไหลย้อนท้องอืด, แก้อาการกรดไหลย้อน, ยา curma max ยากรีนเคอมิน ยากรดไหลย้อน, เคอม่า แม็กซ์, กรีนเคอมินราคา, เคอม่าแม็กซ์ราคา, กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์, ยารักษากรดไหลย้อน,ยาโรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร, ท้องอืด กรดไหลย้อน, ยาแก้ท้องอืด, ยาลดกรดไหลย้อน,แสบร้อนกลางอก, แน่นท้อง
ยา curma max ยากรีนเคอมิน ยากรดไหลย้อน, เคอม่า แม็กซ์, กรีนเคอมินราคา, เคอม่าแม็กซ์ราคา, กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์, ยารักษากรดไหลย้อน,ยาโรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร, ท้องอืด กรดไหลย้อน, ยาแก้ท้องอืด, ยาลดกรดไหลย้อน,แสบร้อนกลางอก, แน่นท้อง

วิธีทานขมิ้นชันกรีนเคอมินให้ได้ผล

 • ทานก่อนอาหาร 15 นาที เพื่อให้ขมิ้นชันถูกดูดซึมไปใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
 • ทานครั้งละ 1-2 แคปซูล (ขึ้นอาการหนัก-เบา หากมีอาการมากและเป็นมานานให้ทาน 3 แคปซูล/มื้ออาหาร)
 • วันละ 3 เวลา เช้า – กลางวัน – เย็น (หากมีอาการตอนกลางคืนระหว่างนอนหลับ สามารถทานเพิ่มก่อนนอนได้ 1-2 แคปซูล)
 • ควรทานต่อเนื่องอย่างน้อย 1-2 เดือนขึ้นไป บางท่านที่มีอาการเยอะและเป็นมานานแล้ว อาจจะใช้เวลา 3-4 เดือน เพื่อหายขาด

❌ ห้ามทานยาเหล่านี้ก่อนหรือทานพร้อมกับขมิ้นขันกรีนเคอมิน

ยาดลดกรด

ยาเคลือบกระเพาะ

เพราะยาเหล่านี้มีความเป็นด่างจัด จะทำลายสรรพคุณดีๆของขมิ้นชัน ทำให้ไม่ได้ประโยชน์จากขมิ้นชัน

CURMA MAX

เคอม่าแม็กซ์ ชนิดน้ำ

แก้อาการปวดเฉียบพลัน

ยากรดไหลย้อน, ยากรีนเคอมิน, green curmin Lazada, กรีนเคอมินshopee, รักษากรดไหลย้อน, กรีนเคอมินราคา, เคอม่าแม็กซ์ราคา, เคอม่าแม็กซ์สรรพคุณ, กรีนเคอมินสรรพคุณ
ยาcurma max, ยากรีนเคอมิน, ยากรดไหลย้อน, เคอม่า แม็กซ์, กรีนเคอมินราคา, เคอม่าแม็กซ์ราคา, กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์, ยารักษากรดไหลย้อน,ยาโรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร, ท้องอืด กรดไหลย้อน, ยาแก้ท้องอืด, ยาลดกรดไหลย้อน,แสบร้อนกลางอก, แน่นท้อง, อาการกรดไหลย้อน, ยาแก้อาการกรดไหลย้อน
เคอม่าแม็กซ์ซื้อที่ไหน, เคอม่าแม็กซ์ราคา, ยาcurma max, ยากรีนเคอมิน, ยากรดไหลย้อน, เคอม่า แม็กซ์, กรีนเคอมินราคา, เคอม่าแม็กซ์ราคา, กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์, ยารักษากรดไหลย้อน,ยาโรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร, ท้องอืด กรดไหลย้อน, ยาแก้ท้องอืด, ยาลดกรดไหลย้อน,แสบร้อนกลางอก, แน่นท้อง, อาการกรดไหลย้อน, ยาแก้อาการกรดไหลย้อน
ยาcurma max, ยากรีนเคอมิน, ยากรดไหลย้อน, เคอม่า แม็กซ์, กรีนเคอมินราคา, เคอม่าแม็กซ์ราคา, กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์, ยารักษากรดไหลย้อน,ยาโรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร, ท้องอืด กรดไหลย้อน, ยาแก้ท้องอืด, ยาลดกรดไหลย้อน,แสบร้อนกลางอก, แน่นท้อง, อาการกรดไหลย้อน, ยาแก้อาการกรดไหลย้อน
ยาcurma max, ยากรีนเคอมิน, ยากรดไหลย้อน, เคอม่า แม็กซ์, กรีนเคอมินราคา, เคอม่าแม็กซ์ราคา, กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์, ยารักษากรดไหลย้อน,ยาโรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร, ท้องอืด กรดไหลย้อน, ยาแก้ท้องอืด, ยาลดกรดไหลย้อน,แสบร้อนกลางอก, แน่นท้อง, อาการกรดไหลย้อน, ยาแก้อาการกรดไหลย้อน
ยาcurma max, ยากรีนเคอมิน, ยากรดไหลย้อน, เคอม่า แม็กซ์, กรีนเคอมินราคา, เคอม่าแม็กซ์ราคา, กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์, ยารักษากรดไหลย้อน,ยาโรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร, ท้องอืด กรดไหลย้อน, ยาแก้ท้องอืด, ยาลดกรดไหลย้อน,แสบร้อนกลางอก, แน่นท้อง, อาการกรดไหลย้อน, ยาแก้อาการกรดไหลย้อน
โปรโมชั่นเคอม่าแม็กซ์, ยาcurma max, ยากรีนเคอมิน, ยากรดไหลย้อน, เคอม่า แม็กซ์, กรีนเคอมินราคา, เคอม่าแม็กซ์ราคา, กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์, ยารักษากรดไหลย้อน,ยาโรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร, ท้องอืด กรดไหลย้อน, ยาแก้ท้องอืด, ยาลดกรดไหลย้อน,แสบร้อนกลางอก, แน่นท้อง, อาการกรดไหลย้อน, ยาแก้อาการกรดไหลย้อน

วิธีทานขมิ้นชันเคอม่าแม็กซ์ให้ได้ผล

ทานก่อนอาหาร 15 นาที เพื่อให้ขมิ้นชันละลายในเลือด และถูกดูดซึมไปออกฤทธิ์ได้ดีตรงจุดที่อักเสบ!!
ทานครั้งละ 1 ขวด (ขวดละ 90 มล.)
วันละ 2 เวลา เช้า – เย็น หรือ วันละ 3 เวลา เช้า – กลางวัน – เย็น ขึ้นอยู่กับอาการหนักเบาของแต่ละคน (และสามารถทานเพิ่มอีก 1 ขวด ก่อนนอน เพื่อลดการเกิดอาการระหว่างนอนตอนกลางคืน)
ควรทานต่อเนื่องอย่างน้อย 1-2 เดือนขึ้นไป เพื่อได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำให้หายขาดได้
❌ ห้ามทานยาเหล่านี้ก่อนหรือทานพร้อมกับขมิ้นขันกรีนเคอมิน

‼ ยาดลดกรด

‼ ยาเคลือบกระเพาะ

เพราะยาเหล่านี้มีความเป็นด่างจัด จะทำลายสรรพคุณดีๆของขมิ้นชัน ทำให้ไม่ได้ประโยชน์จากขมิ้นชัน

GREEN CURMIN & CURMA MAX

เซตขายดี เห็นผลไว

โปรโมชั่น กินคู่กันหายไว โปรขายดีมีอาการปวด แสบ จุก เสียด กลางอกจนถึงคอ  แนะนำโปรนี้เลย ตั้งแต่กรดไหลย้อนระยะ 2 – กรดไหลย้อนระยะ 3 กินคู่กันเห็นผลไว แบบน้ำทานง่ายรสชาติอร่อยเหมือนน้ำผลไม้ และแบบเม็ดก็พกพาสะดวก และเพิ่มประสิทธิการทำงานของระบบทางเดินอาหาร ควรทาน Probiotic (ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร HappyBio) ช่วยปรับสมดุลลำไส้ แก้ปัญหาลำไส้ขี้เกียจ และมีไฟเบอร์ขับถ่ายแบบเป็นธรรมชาติ

ยากรดไหลย้อน, ยากรีนเคอมิน, green curmin Lazada, กรีนเคอมินshopee, รักษากรดไหลย้อน, กรีนเคอมินราคา, เคอม่าแม็กซ์ราคา, เคอม่าแม็กซ์สรรพคุณ, กรีนเคอมินสรรพคุณ
กรีนเคอมินราคา, กรีนเคอมินราคาถูกที่สุด, กรีนเคอมินซื้อที่ไหน,โปรโมชั่นเคอม่าแม็กซ์, โปรโมชั่นกรีนเคอมิน, ยา curma max ยากรีนเคอมิน ยากรดไหลย้อน, เคอม่า แม็กซ์, กรีนเคอมินราคา, เคอม่าแม็กซ์ราคา, กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์, ยารักษากรดไหลย้อน,ยาโรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร, ท้องอืด กรดไหลย้อน, ยาแก้ท้องอืด, ยาลดกรดไหลย้อน,แสบร้อนกลางอก, แน่นท้อง
ยาcurma max, ยากรีนเคอมิน, ยากรดไหลย้อน, เคอม่า แม็กซ์, กรีนเคอมินราคา, เคอม่าแม็กซ์ราคา, กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์, ยารักษากรดไหลย้อน,ยาโรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร, ท้องอืด กรดไหลย้อน, ยาแก้ท้องอืด, ยาลดกรดไหลย้อน,แสบร้อนกลางอก, แน่นท้อง, อาการกรดไหลย้อน, ยาแก้อาการกรดไหลย้อน
โปรโมชั่นเคอม่าแม็กซ์, โปรโมชั่นกรีนเคอมิน, ยา curma max ยากรีนเคอมิน ยากรดไหลย้อน, เคอม่า แม็กซ์, กรีนเคอมินราคา, เคอม่าแม็กซ์ราคา, กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์, ยารักษากรดไหลย้อน,ยาโรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร, ท้องอืด กรดไหลย้อน, ยาแก้ท้องอืด, ยาลดกรดไหลย้อน,แสบร้อนกลางอก, แน่นท้อง
โปรโมชั่นเคอม่าแม็กซ์, โปรโมชั่นกรีนเคอมิน, ยาcurma max, ยากรีนเคอมิน, ยากรดไหลย้อน, เคอม่า แม็กซ์, กรีนเคอมินราคา, เคอม่าแม็กซ์ราคา, กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์, ยารักษากรดไหลย้อน,ยาโรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร, ท้องอืด กรดไหลย้อน, ยาแก้ท้องอืด, ยาลดกรดไหลย้อน,แสบร้อนกลางอก, แน่นท้อง, อาการกรดไหลย้อน, ยาแก้อาการกรดไหลย้อน
โปรโมชั่นกรีนเคอมิน, ยาcurma max, ยากรีนเคอมิน, ยากรดไหลย้อน, เคอม่า แม็กซ์, กรีนเคอมินราคา, เคอม่าแม็กซ์ราคา, กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์, ยารักษากรดไหลย้อน,ยาโรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร, กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร, ท้องอืด กรดไหลย้อน, ยาแก้ท้องอืด, ยาลดกรดไหลย้อน,แสบร้อนกลางอก, แน่นท้อง, อาการกรดไหลย้อน, ยาแก้อาการกรดไหลย้อน

วิธีทานแบบชุดกรีนเคอมินและเคอม่าแม็กซ์ให้ได้ผล

 • ทานก่อนอาหาร 15 นาที เพื่อให้ขมิ้นชันละลายในเลือด และถูกดูดซึมไปออกฤทธิ์ได้ดีตรงจุดที่อักเสบ!!
 • มื้อเช้า ทานชนิดน้ำ 1 ขวด
 • มื้อกลางวัน และ เย็น ทานชนิดเม็ดครั้งละ 1-2 แคปซูล (ขึ้นกับอาการหนัก-เบาของแต่ละคน)
 • ควรทานต่อเนื่องอย่างน้อย 1-2 เดือนขึ้นไป เพื่อได้ประสิทธิภาพสูงสุดทำให้หายขาดได้

❌ ห้ามทานยาเหล่านี้ก่อนหรือทานพร้อมกับขมิ้นขันกรีนเคอมิน

ยาดลดกรด

ยาเคลือบกระเพาะ

เพราะยาเหล่านี้มีความเป็นด่างจัด จะทำลายสรรพคุณดีๆของขมิ้นชัน ทำให้ไม่ได้ประโยชน์จากขมิ้นชัน

ระยะที่ 2 ปัญหาลำไส้ (อุจจาระตกค้างในลำไส้)

อาการ :  ท้องอืด  ท้องผูกสลับท้องเสีย ปวดตึงบ่าไหล่ กลืนอาหารลำบาก เรอบ่อย

ระยะนี้จะมีอุจจาระที่ตกค้าง และทำให้เกิดแก๊สเพิ่มขึ้นทำให้เกิดอาการ ท้องผูก ท้องอืดรุนแรงมากขึ้น ทำให้ท้องฟ่องดูโตมากขึ้น เมื่อแก๊สมากขึ้นก็ลามไปตามร่างกายทำให้เกิดอาการคันตามตัว (จุลินทรียที่ไม่ดีเพิ่มมากขึ้นก็จะสร้างแก็สพิษมากขึ้น) และทำให้อจุจาระไม่สุด และถ่ายหลายครั้ง ผายลมตลอดเวลา พอลมเยอะก็ดันน้ำกรดขี้นคอ ช่องอก ทำให้เปรี้ยวปาก ขมปาก

ปัญหาเกิดจากลมที่มีมากในท้อง ไม่ใช่เกิดจาก กรด ลมดันเอากรดขึ้นมาด้านบนถึงคอ หน้าอก ทำให้เปรี้ยวปาก ขมคอ แสบคอ

การแก้ปัญหาจึงไม่ใช่การลดกรด ที่เข้าใจกันแต่ต้องแก้ให้ถูกต้องคือ การนำอุจจาระที่ตกค้างออกมาก่อน ขจัดจุลินทรีย์ไม่ดีที่อยู่ในลำไส้ลมก็จะลดลง

แนวทางการแก้อุจจาระที่ค้างในลำไส้ 

 1. ดีท็อกซ์ Detox ลำไส้ทำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งจนกว่าจะดีขึ้น
 2. ยาธรณีสันฑะฆาต (ยาสามัญประจำบ้านชนิดหนึ่งที่ไม่อันตราย) รับประทาน 2-3 เม็ด ก่อนนอน เป็นเวลาสัก 5-7 วัน เพื่อนำอจุจาระออกให้หมด พอดีขึ้นให้ทานสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่อให้อจุจาระไม่ตกค้าง หลังจากนั้นก็เพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีเข้ามาไปในร่างกายโดยการรับประทาน

Happy Kaicho แฮปปี้ ไคโช ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชนิดผง รวมสารสกัดสำคัญถึง 9 ชนิด ตัวช่วยที่ดีในการดูแลลำไส้ ขับถ่ายสะดวก เพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดี ปรับสมดุลการทำงานของลำไส้ ช่วยให้ถ่ายคล่อง ไม่อึดอัดท้องไส้ ไม่ต้องหนักใจอีกต่อไป บอกลาปัญหาท้องผูก ท้องเสียง่าย ลำไส้แปรปรวน

          9 ตัวช่วยที่ดีในการดูแลลำไส้

 1.  ใบข้าวสาลี บำรุงระบบลำไส้ ช่วยย่อยอาหาร และปรับสมดุลระบบต่างๆ
 2. มะนาว ช่วยกระตุ้นการขับถ่าย ขจัดสารพิษที่ตกค้างในร่างกาย และลำไส้
 3. แอปเปิ้ล มีไฟเบอร์สูง ช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้
 4. เทียนเกล็ดหอย รักษาอาการท้องผูกเรื้อรัง ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้
 5. Vitamin C เสริมภูมิคุ้มกัน และช่วยระบขับถ่ายคล่อง
 6. ส้มแขก ดีท็อกซ์ลำไส้ ฟื้นฟูระบบขับถ่าย มีสารต้านอนุมูลอิสระ
 7. สมอไทย ช่วยล้างลำไส้ มีวิตามิน และแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
 8. มะขามป้อม เป็นยาระบาย บำรุงธาตุ ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
 9. สมอพิเภก ช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรีย ลดการอักเสบต่างๆในร่างกาย 
 • ปรับสมดุลการทำงานของลำไส้
 • ช่วยให้ขับอุจจาระและสารพิษตกค้างได้ง่ายขึ้น ทำให้ลำไส้สะอาด
 • ลดกลิ่นปาก กลิ่นตัว – ทำให้สดชื่น ไม่อ่อนเพลีย 
 • แก้อาการท้องผูก และท้องเสีย 
 • ลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้

เห็นผลไวขึ้น หยุดพฤติกรรมดังนี้

 1. งดอาหารที่ไปไปกระตุ้นจุลินทรีย์ที่ไม่ดี ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น  เช่น นมวัว ชาเย็น (นมเยอะๆ) กาแฟ น้ำอัดลม เบเกอรี่หวานๆ เพิ่มแก๊สในกระเพาะ
 2. น้ำเย็น น้ำแข็ง ทำให้กระบวนการย่อยทำงานไม่ดี
 3. น้ำที่มีฤทธิ์เย็น เช่น น้ำผลไม้ปั่น แตงโมปั่น มะพร้าวปั่น น้ำส้มคั้น  น้ำเต้าหู้ ทานแล้วระบบการย่อยไม่ดี
 4. ยาช่วยลดกรด เช่น ยาลดกรด ไม่ควรกินเพราะต้องการให้กรดหลั่งออกมาตามปกติ
 5. ทานอาหารให้ตรงเวลา
 6. ดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติเยอะๆ เพื่อช่วยระบบการย่อย การเผาผล

ชุดดูแลระบบทางเดินอาหาร

หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้

cci, cciinnovation , happykaicho , ท้องผูกเรื้อรัง, prebiotics ท้องผูก, โปรโมชั่นและ กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์,กรดไหลย้อน,โรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร,กระเพาะอาหารอักเสบ, แผลในกระเพาะอาหาร, ท้องผูก, อาหารไม่ย่อย, ท้องอืด, แน่นท้อง, จุกเสียดท้อง, จุกลิ้นปี่, จุกคอ, เรอเปรี้ยว

สินค้าของเราแท้ 100% สั่งตรงจากโรงงาน

จัดจำหน่ายจากตัวแทนบริษัทฯ

 • สั่งซื้อสินค้าก่อนบ่าย 2 โมง รับสินค้าวันถัดไป
 • จัดส่ง Kerry Express / Flash Express
 • มีบริการเก็บเงินปลายทาง COD

ระยะที่ 3 สารอาหารในเลือดน้อย (ควรฟื้นฟูเร่งด่วน)

อาการ : อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายจากภาวะโลหิตจาง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูกเรื้อรัง ไอเรื้อรัง หายใจไม่สะดวก ใจสั่น ใจเต้นแรง มึนศรีษะ นอนไม่หลับ

ระยะนี้จะมีคนเป็นค่อนข้างเยอะ เป็นระยะที่รักษายาก ซึ่งเป็นระยะที่สารอาหารในเลือดน้อยทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆ ทำงานได้ไม่ดี ระบบการย่อยไม่ดีเป็นเวลานาน ทั้งยังมีอุจจาระตกค้างในลำไส้ จึงทำให้สารอาหารในเลือดน้อยส่งผลต่อ กระเพาะ ลำไส้มากขึ้น ต้องแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเลือด แต่ก็แก้ไขปัญหาได้ยาก  ซึ่งจะมีอาการจุกคอบ่อย มีกลิ่นปาก มึนหัว ง่าย เพราะมีสารอาหารในเลือดน้อย อ่อนเพลีย ง่วงนอน การนอนหลับไม่ดีตื่นขึ้นมามึนหัว แน่นท้องตลอดเวลาจะกินมากกินน้อยจะเป็นบ่อย เริ่มโทรมแล้วก็ผอมลง

แนวทางการรักษาโดยการบำรุงเลือด

 1. เพิ่มสารอาหารในเลือด (แนะนำ Olisa Q10 หรือ อาซิตอง โกล์ด) ช่วยเสริมภูมิต้านทานและฟื้นฟูระบบและเพิ่มการไหลเวียนเลือด)
 2. ขมิ้นชันที่ผ่านการสกัด เช่น กรีนเคอมิน เคอม่าแม็กซ์ เพราะขมิ้นชันช่วยเรื่องระบบย่อยและช่วยให้ระบบน้ำย่อยออกมาสม่ำเสมอ
 3. เพิ่มจุลินทรีย์ตัวที่ดีเข้าสู่ร่างกาย ** ก่อนเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดี ควรเอาอุจจาระตกค้างออกเสียก่อน คือ Detox ลำไส้ หรือใช้ธรณีสันฑะฆาต) Detox ดีท็อกซ์ลำไส้ แนะนำผลิตภัณฑ์ Happy Bio มี Probiotic  และ Prebiotic นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเข้มข้นและมีคุณภาพจุลินทรีย์ตัวดีช่วยเรื่องลำไส้ ปรับสมดุลลำไส้ ลดการเสี่ยงมะเร็งลำไส้ และช่วยผู้มีปัญหาท้องผูกให้ถ่ายแบบธรรมชาติ

** (ถ้าอาการดีขึ้นหยุดทานได้  หากยังไม่ดีขึ้นทานต่อเนื่อง)

เห็นผลไวขึ้น หยุดพฤติกรรมดังนี้

 1. งดการทำกิจกรรมหลายอย่างในเวลาเดียวกัน หรือขณะทานอาหาร เพราะระยะนี้มีสารอาหารในเลือดน้อย และต้องการให้เลือดไปเลี้ยงระบบการย่อยอาหาร ทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ไม่ดี
 2. พักผ่อนให้มาก งดการออกกำลังกายหนักๆ
 3. น้ำที่มีฤทธิ์เย็น เช่น น้ำผลไม้ปั่น แตงโมปั่น มะพร้าวปั่น น้ำส้มคั้น  น้ำเต้าหู้ ทานแล้วระบบการย่อยไม่ดี
 4. ยาช่วยลดกรด เช่น ยาลดกรด ไม่ควรกินเพราะต้องการให้กรดหลี่งออกมาตามปกติ
 5. ทานอาหารให้ตรงเวลา
 6. ดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติเยอะๆ เพื่อช่วยระบบการย่อย การเผาผลาญ

สั่งซื้อกดปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

สั่งก่อนบ่าย 2 โมงรับสินค้าวันถัดไป

**สินค้าขอแท้100%ล็อตใหม่สั่งตรงจากโรงงานเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ “ของแท้หมดกังวล”

**ให้คำปรึกษาตลอดการใช้สินค้าจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้อาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

cci, cciinnovation, promotion, กรีนเคอมินซื้อที่ไหน, ยากรีนเคอมิน, กรีนเคอมินร้านขายยา, greencurminราคา, กรีนเคอมินshopee