กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์,กรดไหลย้อน,โรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร,กระเพาะอาหารอักเสบ,แผลในกระเพาะอาหาร,ท้องผูก,อาหารไม่ย่อย ท้องอืด แน่นท้อง ขมิ้นชัน จุกเสียดท้อง จุกลิ้นปี่ จุกคอ เรอเปรี้ยว ท้องเสีย ลำไส้แปรปรวน, กรดไหลย้อนอาการ, กรดไหลย้อนเกิดจากอะไร, โรค กรดไหลย้อน ปวดท้อง, กรดไหลย้อน 3 ระยะ, โรคกระเพาะรักษา, ยาโรคกระเพาะ, อาการโรคกระเพาะ

โรคกระเพาะ กับกรดไหลย้อนต่างกันอย่างไร

กรดไหลย้อน กับโรคกระเพาะต่างกันอย่างไร

2 โรคฮิตอของคนเมืองที่มีความแตกต่าง ทั้งโรคกระเพาะ และ กรดไหลย้อน เป็นโรคที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหาร หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร จนถึงลำไส้ส่วนต้น อาการของ 2 โรคนี้จะมีความเหมือนแต่ก็มีความต่าง ตรงที่มีอาการปวด จุก เสียด แน่นท้อง อาหารไม่ย่อย มีลมในกระเพาะอาหารเยอะ ปวดแสบร้อนตรงบริเวณลิ้นปี่ ซึ่งทั้ง 2 โรคมีความต่างที่อาการและตำแหน่งของการออกอาการ ที่ทำให้ส่วนใหญ่สับสนและเข้าใจผิดไม่น้อย ด้วยอาการที่คล้างคลึงกันและตำแหน่งของอาการที่ใกล้เคียงกัน ก็ทำให้บ่อยครั้งคิดว่าเป็นโรคเดียวกัน เรามาเช็คกันว่าสองโรคนี้มีอาการแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

โรคกระเพาะอาหาร (Stomach diseases)

คนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วไม่ได้รับการดูแลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจนเป็นอันตรายถึงชีวิต โรคกระเพาะอาหาร จะมีอาการแสบท้อง ท้องอืด ปวดเสียด หายใจไม่สะดวก จุกและแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่ ปวดใต้ชายโครงซ้ายและมักเป็นๆ หายๆ โดยเกี่ยวข้องกับมื้ออาหาร ซึ่งอาการจะเด่นชัดขึ้นทั้งเวลาก่อนและหลังรับประทานอาหารใหม่ๆ หรือเวลาท้องว่างในตอนเช้าหรือก่อนนอน

ซึ่งอาการปวดเกิดจากภาวะกรดในกระเพาะอาหารสูง กรดนี้จะทำให้เกิดระคายเคืองกัดผนังกระเพาะจนทำให้เกิดแผล โดยอาการปวด จุกเสียดแน่นนี้จะเป็นๆ หายๆ ครั้งละ 15-30 นาที วันละหลายครั้งตามเวลาของมื้ออาหาร และจะทุเลาลงเมื่อทานอาหารและน้ำเข้าไป

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารมาจาก 4 สาเหตุ

 • เกิดจากความบกพร่องทางร่างกายที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด อาจมีเนื้อเยื่อบุกระเพาะที่ไม่แข็งแรง ไม่สามารถทนกรดและน้ำย่อยที่หลั่งออกมาได้ นานๆเข้าก็จะทำให้เกิดแผลและเป็นโรคกระเพาะอาหาร
 • การหลั่งกรดกระเพาะมากเกินปกติ ซึ่งเกิดจากภาวะทางอารมณ์เช่น การทำงานหนักบนแรงกดดันสูง มีภาวะความเครียด วิตกกังวล หงุดหงิด นอนไม่หลับและพักผ่อนไม่เพียงพอ
 • การใช้ชีวิตประจำวัน การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่สะอาด กินเร็ว รีบเร่ง ทานอาหารไม่เป็นเวลา อดหรือข้ามมื้ออาหาร ดื่มชา กาแฟมากเกินไป ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือทานยาบางตัวที่ทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร เช่น จำพวกแอสไพริน ยารักษาโรคกระดูก ยาที่มีส่วนผสมของสตีรอยด์
 • การติดเชื้อแบคทีเรียชนิด “เฮลิโคเบคเตอร์ไพโลไร” (Helicobactor Pylori) ซึ่งเป็นเหตุทำให้ผนังเยื่อบุกระเพาะอาหารเกิดอาการอักเสบ มีความทนทานต่อกรดและน้ำย่อยน้อยลง ทำให้แผลหายช้า และเป็นเชื้อที่ทำให้เสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น2-6เท่า
กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์,กรดไหลย้อน,โรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร,กระเพาะอาหารอักเสบ,แผลในกระเพาะอาหาร,ท้องผูก,อาหารไม่ย่อย ท้องอืด แน่นท้อง ขมิ้นชัน จุกเสียดท้อง จุกลิ้นปี่ จุกคอ เรอเปรี้ยว ท้องเสีย ลำไส้แปรปรวน

โรคกรดไหลย้อน (Gerd)

สำหรับผู้เป็นโรคกรดไหลย้อน “Gerd” เป็นโรคที่เกิดจากภาวะที่มีน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรด (ประกอบด้วย กรดเกลือ หรือกรดไฮโดรคลอลิก) ล้นไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร ทำให้เกิดการระคายเคือง บริเวณลำคอ แสบร้อนบริเวณทรวงอก และจุดเสียดแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่ ซึ่งอาการที่คล้ายกันทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นอาการของโรคกระเพาะ ซึ่งจริงแล้วไม่ใช่

โรคกรดไหลย้อน เกิดจากความผิดปกติของกล้ามเนื้อหูรูดตรงส่วนล่างของหลอดอาหาร หย่อนสมรรถภาพ โดยปกติแล้วเมื่อาหารเข้าสู่กระเพาะอาหาร หูรูดตัวนี้จะทำงานหดรัดเพื่อปิดกั้นไม่ให้น้ำย่อยไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหาร สำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคนี้หูรูดจะหย่อน ทำให้มีช่องว่างพอให้น้ำย่อยไหลย้อนขึ้นไปหลอดอาหารมากกว่าปกติ เกิดความระคายเคืองขึ้นในหลอดอาหาร หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอากรอักเสบที่เยื่อบุหลอดอาหารได้

อาการที่เด่นชัดของโรคกรดไหลย้อนคือ มีอาการแสบจุกเสียดบริเวณใต้ลิ้นปี่หรือยอดอก หลังรับประทานอาหาร 30-60 นาที แน่นหน้าอกคล้ายอาหารไม่ย่อย อาจมีอาการคลื่นไส้ร่วมด้วย เช่น เรอเปรี้ยว ขมคอ หายใจมีกลิ่น เสียงแหบ เจ็บคอ แสบลิ้น หรือไอ ซึ่งอาการเหล่านี้จะเป็นๆ หายๆ แต่จะเป็นมากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และแต่ละครั้งจะกินเวลาประมาน 1-2 ชม.

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อน

 • เกิดจากอาการเสื่อมสมรรถภาพของหูรูดหลอดอาหาร สาเหตุอาจมาจากความเสื่อมถอยตามอายุ เพราะผู้ที่มีอายุกว่า 40 ปีมักพบว่าป่วยเป็นโรคนี้ หรือ เกิดจากการที่หูรูดยังเจริญไม่เต็มที่ซึ่งจะพบมากในทารก หรือเป็นความผิดปกติที่มีมาตั้งแต่กำเนิด และ ยังพบว่าโรคกรดไหลย้อนอาจเป็นผลจากโรคอื่นๆได้ด้วย เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ไส้เลื่อนดันกระบังลม และภาวะการตั้งครรภ์
 • พฤติกรรมที่กระตุ้นให้เกิดโรค เช่น ทานมากเกินไป ทานอาหารปริมาณมากๆ ในมื้อเดียวทำให้น้ำย่อยที่หลั่งออกมามีปริมาณมาก กระเพาะอาหารขยายตัวมากขึ้น ทำให้หูรูดคลายตัว นิสัยกินแล้วนอน กินแล้วนั่งงอตัว หรือโค้งตัวต่ำลง โดยเฉพาะหลังจากทานอาหารใน 2 ชม. แม้แต่การใส่กางเกงหรือรัดเข็มขัดแน่นจนเกินไปก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดได้
 • จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงอย่างชาและกาแฟ กระตุ้นการเกิดโรคกระเพาะอาหารแล้ว ยังทำให้เกิดภาวะหูรูดคลายตัวเป็นสาเหตุของโรคกรดไหลย้อน
 • การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ของทอด มันๆ นมไขมันสูง เนย ชีส จะทำให้กระเพาะอาหารเคลื่อนตัวช้าลง ทำให้เกิดภาวะกรดไหลย้อนได้มากขึ้น
 • การสูบบุหรี่ ดื่มน้ำอัดลม หรือเครื่องดื่มที่มีคาร์บอเนต การรับประทานอาหารรสจัด เผ็ด เปรี้ยว บ่อยๆ ปริมาณมากๆ มีส่วนกระตุ้นให้เกิดอาการกรดไหลย้อนได้ ทำให้หูรูดคลายตัวและมีกรดในกระเพาะอาหารสูง

แนวทางการรักษาโรคกระเพาะ และ กรดไหลย้อน

แนวทางการบรรเทาอาการของทั้ง 2 โรคนี้ทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดการกระตุ้นอาการของโรค พฤติกรรมการรับประทานอาหารแบบผิดๆ การอาหารมันๆ อาหารรสชาติจัดจ้านมากเกินไป ลดเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ ทานอาหารในปริมาณที่พอดีไม่มากหรือน้อยเกินไป ทานอาหารให้ตรงต่อเวลา ไม่ทานอาหารแล้วนอน 

รักษาแบบธรรมชาติไม่พึ่งยาเคมี การรักษาด้วยสมุนไพร การรักษาด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน “ขมิ้นชัน” เป็นอีกทางเลือกนึงที่ได้รับความนิยม ขมิ้นชันเป็นสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการโรคกระเพาะอาหาร และกรดไหลย้อนได้ ช่วยขับลม ลดกรด ลดการอักเสบ รักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ ช่วยกระตุ้นการหลั่งมิวซิน ทำหน้าที่เคลือบกระเพาะอาหารและลำไส้ ยับยั้งการหลั่งน้ำย่อย ช่วยสมานแผล ต้านการอักเสบของลำไส้ใหญ่ ช่วยบำรุงตับ ไตอีกด้วย

          ทั้งนี้ หากถามว่าโรคกรดไหลย้อนอันตรายไหม คำตอบคือ ถ้าเป็นกรดไหลย้อนแล้วรีบรักษา หรือทำให้อาการกรดไหลย้อนหายไปก็จะไม่มีอาการแต่อย่างไร แต่หากปล่อยอาการกรดไหลย้อนไว้เนิ่นนาน อาจทำให้หลอดอาหารเกิดการอักเสบ เป็นแผลรุนแรงจนลุกลาม หรือเป็นมะเร็งที่หลอดอาหารได้ แต่… ความรุนแรงนี้จะมีได้น้อยเพียง 1% เท่านั้น

ใครคือกลุ่มเสี่ยง

        โรคกรดไหลย้อน เป็นโรคยอดฮิตของหนุ่มสาววัยทำงาน ดารานักแสดง โดยเฉพาะสาวออฟฟิศ ที่ชอบกินจุบกินจิบ กินอาหารไม่เป็นเวลาและเร่งรีบ รวมถึงผู้ชอบอาหารรสจัด ชอบทานบุฟเฟต์ ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ รับประทานอาหารแล้วนอนทันที มีโอกาสเสี่ยงสูง หากมีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เรอเปรี้ยว ปวดแสบร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปี่แล้วลามขึ้นมาที่หน้าอกหรือคอ ควรปรึกษาแพทย์

          นอกจากนี้ยังสามารถพบกรดไหลย้อนได้ในเด็กทารกจนถึงเด็กโต ในเด็กเล็กอาการที่ควรนึกถึงโรค กรดไหลย้อน ได้แก่ อาเจียนบ่อยหลังดูดนม โลหิตจาง น้ำหนักและการเจริญเติบโตไม่สมวัย ไอเรื้อรัง หอบหืด ปอดอักเสบเรื้อรัง ในเด็กบางรายอาจมีปัญหาการหยุดหายใจขณะหลับได้

      โรคกรดไหลย้อน สามารถรักษาให้หายได้ โดยการรับประทานยากลุ่มยาลดกรด หรือสมุนไพร ซึ่งปัจจุบันได้มีการยอมรับในการรักษาของแพทย์ทางเลือก ไม่ต้องทานยาเคมีเสี่ยงทำลายตับ และไต สมุนไพรปัจจุบันได้มีงานวิจัยรองรับและผ่าน อย. ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าสามารถรักษา หรือแก้ปัญหาของอาการเจ็บป่วยได้

กรดไหลย้อน ควรกินอะไรดี

 • ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมารับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำ เช่น เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ อย่างปลา ไก่ และอาหารที่มีเส้นใยมาก ๆ เช่น ธัญพืช
 • อย่างรับประทานอาหารมากเกินไปควรรับประทานอาหารแค่พออิ่ม หรืออาจแบ่งอาหารเป็นมื้อเล็ก ๆ กินน้อย แต่บ่อยได้
 • ควรกินอาหารให้ตรงเวลา เคี้ยวช้าๆให้ละเอียด และไม่ควรงดอาหารมื้อเช้า ควรทานอาหารมื้อเช้าก่อน 9 โมง

มีคำแนะนำให้หลีกเลี่ยงการนอนตะแคงขวา เพราะท่านี้จะทำให้กระเพาะอยู่เหนือหลอดอาหารอาจทำให้อาการกำเริบได้ ท่านอนที่ดีที่สุดคือ นอนยกหัวให้สูงประมาณ 6-10 นิ้ว โดยอาจนอนบนหมอน 2 ใบ เพื่อไม่ให้กรดไหลเอ่อขึ้นมาที่คอ หรือนอนตะแคงด้านซ้าย รวมถึงไม่ควรทานอาหารมากเกินไป และทิ้งเวลาห่างอย่างน้อย 2- 3 ชั่วโมง และหลีเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อน เช่น อาหารรสจัด อาหารมัน ชา กาแฟ น้ำอัดลม เป็นต้น

ชุดฟื้นฟูเร่งด่วน

ชุดยอดนิยม ยอดขายอันดับ1 เห็นผลลัพธ์ชัดเจน แบบแคปซูล แก้ปัญหาเรื้อรังเป็นมานาน 1 กล่อง บรรจุ 30 แคปซูล ทานครั้งละ1-2เม็ด ก่อนอาหาร ญแบบน้ำ แก้ปัญหาผู้มีอาการปวดฉุกเฉิน ลดปวดแบบเฉียบพลัน 1 กล่องบรรจุ 6 ขวดทานครั้งละ 1 ขวด

กรีนเคอมินราคา, พะอืดพะอม จุกที่คอ, กรีนเคอมินกินตอนไหน green curmin, curma max, กรีนเคอมิน. เคอม่าแม็กซ์. กรีนเคอมินสรรพคุณ, ยารักษากรดไหลย้อน โรคกระเพาะอาหาร. ท้องอืด อาหารไม่ย่อย แน่นท้อง แสบร้อนกลางอก, วิธีกินgreen curmin

ชุดฟื้นฟูลำไส้และทางเดินอาหาร

ผู้มีปัญหาการขับถ่าย ท้องผูกเรื้อรัง ช่วยปรับสมดุลการทำงานของลำไส้ ประกอบด้วย พรีไบโอติก และไฟเบอร์ ดีท็อกซ์กำจัดพิษออกจากร่างกาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อย และมีจุลินทรียด์ที่ดีต่อลำไส้ช่วยลดแก๊ส ท้องอืด แน่นท้อง ลำไส้แปรปรวน

โปรโมชั่นสุดคุ้มกรีนเคอมิน, ท้องผูก, โปรโมชั่นและ กรีนเคอมิน, green curmin, curma max, เคอม่าแม็กซ์,กรดไหลย้อน,โรคกระเพาะอาหาร, หูรูดหลอดอาหาร,กระเพาะอาหารอักเสบ,แผลในกระเพาะอาหาร,ท้องผูก,อาหารไม่ย่อย ท้องอืด แน่นท้อง ขมิ้นชัน จุกเสียดท้อง จุกลิ้นปี่ จุกคอ เรอเปรี้ยว ท้องเสีย ลำไส้แปรปรวน
กระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน มะเร็งกระเพาะอาหาร

กรดไหลย้อน โรคกระเพาะอาหาร บางทีหาสาเหตุไม่ได้ว่า ทำไมไม่หายสักที

บางทีอาจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหารทำให้เกิดอักเสบ ถ้าทิ้งไว้อาจนำไปสู่มะเร็งกระเพาะอาหารได้ กดดูข้อมูลเพิ่มเติมต่อได้ที่นี่เลย

ยาวัยทอง, ยาแก้อาการวัยทอง, วัยทอง, สมุนไพรทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจน, ฮอร์โมนเอสโตรเจน, ปรับสมดุลฮอร์โมน, สมุนไพรแก้อาการวัยทอง, สตรีวัยทอง, อาการวัยทอง, ผู้หญิงวัยทอง, ร้อนวูบวาบ, เหงื่อออกเยอะ. ปัสสาวะบ่อย, กรีนเพอร่าพลัส, กรีนเพอร่า,greenpurra, greenpurraplus, Olisaq10, โอลิซาคิวเท็น, โอลิซ่าคิวเท็น, วัยหมดประจำเดือน, ช่องคลอดแห้ง, สมุนไพรแก้วัยทอง, สมุนไพรแก้อาการวัยทอง, วิตามินบำรุงผู้หญิงวัยทอง, อาหารเสริมสตรีวัยทอง

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม กรีนเพอร่า พลัส 4 สมุนไพรแก้อาการวัยทอง ร้อนวูบวาบ ช่องคลอดแห้ง อารมณ์แปรปรวน ฮอร์โมนทดแทนเพศหญิง คืนความสาวกลับมาอีกครั้ง


เรียบเรียงโดย : herbd4health